Forside


Tvangsauktioner


Konkurser


Dødsboer


Rydeliggørelse


Arkivservice


Andet


Kontakt

Velkommen til Advokat-Service.dk

Advokat-Service.dk har specialiseret sig i løsning af serviceopgaver for Advokatfirmaer.

Ønsker du at få bedre tid til egentlige advokatforretninger så brug Advokat-Service.dk som partner til at løse opgaver som:
  • Besigtigelser, beskrivelser og fremvisning af ejendomme og andre effekter der skal sælges på tvangsauktion, eller afvikles på anden vis
  • Registrering og dokumentering af effekter i konkursboer, dødsboer m.m.
  • Ryddeliggørelse af boer og klargøring til salg
  • Bortskaffelse af fortrolige papirer m.m.
  • Arkivservice
  • Praktisk bistand i forskellige sammenhænge
Alle opgaver udføres med rettidig omhu, i fortrolighed, og under fuld tavshedspligt.
Advokat-Service.dk